Healer 1400-talet

 

DRA MIG BAKLÄNGES

Den tjusiga damen till höger är från SVT 1 och DRA MIG BAKLÄNGES, avsnitt PLÅSTER.

En spännande inspelning i Fornåker där man byggt upp en by med hus från år 1000 till ungefär 1600-talet. Den kloka gumman försökte att hjälpa människor allt ifrån att lägga hästskit på öppna sår till att ge kloka råd om spindelnäts och groblads användning.